sobota, 4 grudnia 2010

Mydło z Jeleniem nie tylko dla ludu

Mydło z Jeleniem (Schicht-Lever S.A.) było kierowane w reklamach głównie do niezamożnych odbiorców, ale natrafiłam ostatnio również na taką reklamę. Do prania bielizny tej damy z pieskiem odpowiedniejsze by były płatki mydlane Lux, ale widocznie postanowiono rozszerzyć grupę odbiorców mydła.


na rysunku: reklama z prasy ilustrowanej, lata 30.

Soap with a Stag not only for low-earning people.


Soap with a Stag (Schicht-Lever S.A.)  was targeted  in advertisements mainly to consumers of modest means but I recently found also such an advertising. Lux soap flakes would be more suitable to washing the underwear of this lady with a doggy but apparently Schicht-Lever decided to widen the group of users of the soap.on the picture: advertisement from illustrated press, 30-ties.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...