niedziela, 24 kwietnia 2011

Reklamy sygnowane

Reklamy kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej rzadko bywały sygnowane przez ich twórców. Do nielicznych wyjątków należą prace Tadeusza Gronowskiego (Radion, Schicht-Lever S.A.) i Artura Horowicza (Horowitza) (różne marki koncernu Schicht-Lever S.A.). Poniżej przykład reklamy sygnowanej przez przedstawiciela lwowskiej szkoły plakatu – Kazimierza Manna.Signed advertisements

Ads of cosmetics and home care products have rarely been signed by their authors.  Works of Tadeusz Gronowski (Radion, Schicht-Lever S.A.) and of Artur Horowicz (Horowitz) (different brands of Schicht-Lever S.A.)  belong to few exceptions. Above: example of the advertising signed by the representative of the Lvov school of the poster - Kazimierz Mann.

[Dr. Stenzl's Benignina will make you beautiful. Cream. Soap. Powder. Mariacka Pharmacy in Lvov]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...